สิ้นหวัง

(ความสิ้นหวัง | ท้อแท้ | ท้อถอย | ลาออก) การได้สัมผัสกับความสิ้นหวังหรือการละทิ้งความหวังในพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในความฝันบ่งบอกถึงความมีหลายฝ่ายหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือทำบาปแม้ว่าผลของสถานะดังกล่าวในความฝันอาจกลายเป็นบวกในที่สุด ความตื่นตัว ความสิ้นหวังในความฝันยังหมายถึงการหลบหนีจากอันตรายครั้งใหญ่หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้อยู่อาศัยในไฟนรก (ดู Uptight ด้วย)