ที่ลุ่ม

(Dejection | Melancholy | Sadness) ในความฝันภาวะซึมเศร้าหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม กล่าวคือความสุขความสุขและการเฉลิมฉลอง อย่างไรก็ตามหากใครเห็นเพื่อนของเขาหดหู่ในความฝันนั่นหมายถึงความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกันกับความตื่นตัว ภาวะซึมเศร้าในความฝันยังบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากครอบครัวของตัวเองหรืออาจหมายถึงการจัดเก็บภาษีการริบธุรกิจการยกเลิกดอกเบี้ยค้างรับหรือบางทีอาจหมายถึงความซบเซาของธุรกิจ หากสิ่งใดเป็นจริงด้วยความตื่นตัวการได้เห็นความหดหู่ในความฝันอาจหมายถึงความโล่งใจ อาการซึมเศร้าในความฝันอาจหมายถึงความสุขหรือความทุกข์